Till samtliga investerare i Hedge & Assets

Till samtliga investerare i Hedge & Assets
God fortsättning på det nya året som
skall bli vändningen för bolagens negativa utveckling.
Mycket har gjorts och mycket återstår men tidplanen ligger fast att bli klar under Q1.
Vi vill friska upp ditt minne på viktiga och intressanta tidpunkter den närmaste tiden, de är:
15 januari, Kallelse till ordinarie bolagsstämma per post, epost och via Post & Inrikes
Tidningar.
17 januari, VD i Highlander, Anders Bergh har live chat med de som önskar, mellan kl 14 18.
Du deltar enkelt genom att följa bilagda instruktion.
22 januari, Årsredovisningarna original finns tillgängliga här hos Sund Affärsbyrå. Samma
dag mailar vi ut Årsredovisningarna till er. Du kan också ladda ner årsredovisningen
från; http://www.sundaffarsbyra.se/?page_id=2081
Om du inte avgett eller ändrat din emailadress
meddela enklast till info@timeskapital.se
30 januari, ordinarie bolagsstämmor, som hålls i Solna Gate kl 18.
På återhörande och återseende,
Solna 20180110
SUND AFFÄRSBYRÅ