Kungörelse-id: K18930/18

Kungörelse-id: K18930/18 Kungörelse-id: K18929/18 Ämnesområde: Kallelser Kungörelserubrik: Kallelse till stämma Kungörelsen avser: 556929-1478 Trading Times Hedge Nordic AB Publiceringsdatum: 2018-01-15 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Trading Times Hedge Nordic …