För oss likaväl som för våra kunder är sekretessen en självklar del av vårt dagliga arbete. Lika viktigt som att utföra våra dagliga kunduppdrag med hänsyn till tystnadsplikt, lika viktigt är det att vi har full sekretess kring deras hantering och innehåll.

sakerhet